ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

peletimarket.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „БОЖЯНИ” ЕООД, наричано по-долу "peletimarket.com”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„БОЖЯНИ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204490062 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, С.О.ПЧЕЛИНА No 652, имейл адрес: office@peletimarket.com, телефон: +359885443040.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „peletimarket.com”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е peletimarket.com и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „peletimarket.com“.
 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „peletimarket.com“ и да започват преговори за сключване на договор.
 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма. 
 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, неговия имейл и полето за съгласие за използване на личните данни на Потребителя. Данните се събират, за да може „peletimarket.com“ да отговори на отправеното запитване.
 5. „peletimarket.com“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 3-месечен срок от събирането им. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „peletimarket.com” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „peletimarket.com” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „peletimarket.com”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „peletimarket.com”, „peletimarket.com” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „peletimarket.com”.
 1.  „peletimarket.com” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 2.  „peletimarket.com” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „peletimarket.com” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. „peletimarket.com” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „peletimarket.com” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Защита на личните данни

Цялата политика за защита на личните данни за peletimarket.com можете да прочетете тук.

Пелети Маркет

 • Пелети и брикети за отопление
 • Производство на пелети и брикети
 • Продажба на едро и дребно
 • Доставки в цялата страна
 • Сертификати за качество

Контакти

гр. Варна, 9025, с.о. Пчелина №652, ул. "Коста Цонев" 4
Тел.: 0883 230800, 0883 210800
Тел.: 052602126

с. Поликраище, тел. 0886807038

Работно време
Понеделник - Петък: 9:00 - 17:00
Събота, Неделя - почивни дни

Copyright 2024 - Пелети Маркет © Всички права запазени