Слънчогледови екобрикети

310 лв. / тон

Eurotest

БДС EN ISO 14961-I:2010

Клас В. Сертификат за качество от Евротест Контрол.

Състав

слънчогледови люспи

Калоричност

4 676,22 kcal/kg; 5,44 kWh

Влага

5,02 %

Пепел след изгаряне

2,98 %

Сяра

0,07 %

Диаметър

8,5 см.

Еко брикети от пресована слънчогледова люспа. Високо-калорични брикети, подходящи за котли, печки и камини, предназначени за изгаряне на твърдо гориво – дърва и въглища. Отличават се с бавно и равномерно изгаряне, с отделяне на висока температура. Калоричността на слънчогледовите брикети е равна на калоричността на дървесния пелет.
При нормално подаван кислород, поддържат 8 часово горене. Брикетите са с минимална влажност, което допринася за пълното им изгаряне. Пепелта след изгаряне е мека и прахообразна, позволяваща лесно почистване. Остатъчната пепел от изгарянето на слънчогледови брикети е отлично средство за нормализиране киселинността на почвата при торене. Слънчогледовите брикети не съдържат лепила, смоли, замърсявания или вредни добавки, а единствено чисти слънчогледови люспи, технологичен отпадък от друго производство.

Разфасовки

* Палет 1000х1200 мм  

* 1000 кг./палет

* 50 торби по 20 кг./ палет

Допълнителни услуги:

Доставки на пелети и екобрикети за огрев в цялата страна. (с достъп за ТИР).
За град Варна: Разнос по домовете в рамките на града за количества до 2 тона. Цена 25-35 лв. (клиентът поема разтоварния процес). 

СКЛАДОВИ БАЗИ: Варна, В.Търново - с. Поликраище

Слънчогледовите брикети са удобна, екологична и икономична алтернатива на твърдите и течни горива. Калоричността им е много по-висока от тази на дървата, докато замърсяването и вредните емисии, отделяни във въздуха, са в пъти по-малко. Удобството при ползването на слънчогледови екобрикети идва от тяхната компактност и удобна опаковка, дългото горене, както и минималната нужда от почистване на отоплителните уреди. При постоянното нарастване на цените на дървесината и намаляване на наличните ресурси, слънчогледовите еко брикети се превърнаха в изгодна и много търсена алтернатива както от домакинства, така и от различни бизнес учреждения, производствени бази, хотели и др. При производството на брикетите се използват отпадъците от пребработката на слънчогледовото семе – люспите – и естествено съдържащия се в тях лигнин. При висока температура той се превръща в естествен спойващ елемент и така към брикетите не се добавят никакви лепила или други вредни вещества – целият процес се базира на чисто механична преработка на слънчогледовите шлюпки.
Освен че допринасят за въвеждането на безотпадни технологии, имащи благоприятно въздействие върху околната среда, слънчогледовите брикети се явяват отлично биогориво, което се предлага на много атрактивна цена. Калоричността им е сходна с тази на дървесните пелети, но цената им е значително по-ниска, а и не изискват специално оборудване – подходящи са за горене във всички уреди за отопление на твърдо гориво.