Дървесни брикети от габър, акация и гледичия

410 лв. / тон

Дървесни брикети от габър, акация и гледичия

БДС ISO 1928:2012

Състав

100% чиста дървесина от габър, акация и гледичия

Калоричност

5.42 kWh/kg

Влага

11.35 %

Пепел

0.93 %

Сяра

0.01 %

От м. януари 2020 г. Пелети Маркет започва продажба на нов вид дървесни брикети с висока калоричност. Екобрикет ПелетиМаркет е продукт, състоящ се от три вида дървесина – габър, акация и гледичия. В класацията по калоричност на дървесината габърът и акацията са водещи, което обуславя нарастващото търсене на този продукт. 

Брикетите могат да се ползват в отоплителни уреди за изгаряне на твърдо гориво – камини, печки, котли, както и за открити огнища. Брикета може да се комбинира при изгаряне с други енергийни източници – дърва и въглища, но за да откриете преимуществата им, Ви препоръчваме индивидуалното им ползване.

Показателите на новите екобрикети ПелетиМаркет, замерени в лабораторни условия са: влага - 11,35%; Пепел след изгаряне - 0,93%; сяра - 0,01%; въглеводород - 35,1%;  калоричност - 19,52 MJ/kg или 5,42 kWh/kg. За сравнение, с тези показатели на 1000 кг. екобрикет се равняват: 7-10м3 дърва, 2200 кг. въглищен брикет, 1300 кг. кафяви и черни каменни въглища, като след изгаряне на сравнимите ще сме обсипали атмосферата с 40 кг. въглеводороден диоксид, 5 кг. азотен оксид и 30 кг. серен оксид. Сравнението показва, че  можем да бъдем спокойни както за вредните емисии, така и за разхода за поредния отоплителен сезон.

Брикетите се произвеждат в машина, която смесва в пропорция трите дървесини, след което ги компресира в цилиндрична форма. За производството на брикета се използват единствено и само дървесни трици, чиспс и талаш. Пакетирането им е в чували по 20 килограма. На един палет се подреждат по 50 чувала, като се обвиват с пакетажен стреч. Съхранението може да се извършва и под навес. 

Разфасовки

* в чували по 20 кг.

* 50 чувала върху палет

* добре фиксирани с пакетажно стреч фолио

* общо 1000 кг/палет

 

Допълнителни услуги:

Доставка на пелети за отопление и екобрикети в цялата страна. (с достъп за ТИР).
За град Варна: Разнос по домовете в рамките на града за количества до 2 тона. Цена 25-35 лв. (клиентът поема разтоварния процес). 

СКЛАДОВИ БАЗИ: Варна, В.Търново - с.Поликраище