Пелети за отопление - изгодна алтернатива на твърдите горива

Пелетите за огрев са възобновяемо био-гориво, което напоследък се налага като алтернатива както за отопление на жилища, така и за различни индустриални обекти. Дървесните пелети са дребни цилиндрични гранули, получени чрез смилане, сушене, нагряване и пресоване на биомаса. Отличават се с висока калоричност и КПД, автоматизация на потреблението, изгодна цена и изключителна екологичност.

fireplace

Защо да предпочетем отопление с дървесни пелети?

Има няколко предимства на пелетите пред останалите методи за отопление:

  • Цена

Пелетите от дървесина се отличават с много добра възращаемост на инвестицията. Тъй като суровината за производството им е остатъчен продукт, тяхната себестойност е сравнително ниска, а и цените варират силно през сезоните. Цената на пелетите се приближава до тази на някои от най-популярните горива, но ефективността им надвишава в пъти тази на конкурентите, като по този начин нужното количество гориво е много по-малко. Един тон пелети има топлинната стойност на кубик и половина дърва за огрев и в същото време заема 1/3 от пространството! В следствие на тази особеност, отоплението с пелети се явява много по-икономично и ефективно от останалите алтернативи, особено ако се възползвате редовно от традиционните летни намаления.

  • Удобство

Тук може да се каже много. От една страна, уредите за отопление, които ползват дървесни пелети, предлагат чудесни възможности за автоматизация на самия процес. По този начин не „робувате“ на отоплителната си система. Интелигентните уреди и ниското потребление Ви позволяват да сведете зареждането и почистването на системата дори до веднъж седмично.

Друго удобство на пелетите от дървесина е тяхната компактност, благодарение на която те заемат много по-малко място. Съхранението им не е сложно, а и при нас в Пелети Маркет можете да използвате опцията съхранение в наш склад и поетапно зареждане. Веднъж при Вас, пелетите нямат нужда от цепене, сушене, редене или каквото и да било друго обгрижване. Обикновено се предлагат в удобни чували по 15 кг., което прави зареждането на котли, камини и печки съвсем лесно. Не на последно място, дървесните пелетите като гориво Ви гарантират чистота. Те не отделят пушек, сажди или миризми, а количеството остатъчен материал след изгарянето им е минимално (около 1,5%). Именно това елиминира нуждата от често почистване на уредите и ги прави удобни за всякакъв вид камини и печки, дори не е нужен комин. Самите пелети също не миришат и не цапат преди употребата си, както е при въглищата, например.

  • Екологичност

Безспорно, бъдещето на нашата планета е в използването на все повече възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии. Пелетите достойно заемат мястото си сред био-горивата, защото се произвеждат от напълно естествени ресурси и единствено чрез механична и термична преработка. Дървесните пелети, например, се правят от остатъчна дървесина, т.е. суровина, която остава като отпадък в дървопреработвателната индустрия. Тези отпадъци биват смлени, изсушени, загряти до определена температура и след това пресовани чрез специална машина, за да слепнат частиците, благодарение на съдържащия се в дървесината лигнин и да се образуват познатите дребни гранули. Така не се налага допълнителна сеч на дървета за производството на пелети, а просто дървесината се оползотворява напълно, вместо да се изхвърля. От друга страна, полученото био-гориво не съдържа никакви химии и примеси, които биха могли да навредят при изгарянето си на хората и околната среда. Наши клиенти често използват минималната остатъчна пепел като регулатор на почвата в градините си. Вредата върху природата е сведена до минимум както при производството, така и при потреблението на дървесни пелети и това, наред с тяхната икономичност и удобство, е отлична причина да се спрем на този вид гориво.

  • Стабилност

В България, потреблението на пелети нарасна сериозно през последните години. Станахме свидетели на неколкократни промени в избора на потребителите на предпочитан метод на отопление, обусловени от промените в цените на тока или газа. Напоследък не само домакинства, но и много бизнеси преминаха на отопление с дървесни пелети – хотели, ресторанти, вериги магазини и различни производства. Модерното био-гориво намира много приложения – от отопление на жилища, до поддръжка на басейни. Хубавото е, че имаме разрастващо се родно производство на пелети от дървесина, слънчоглед и други възобновяеми суровини. А използването на възобновяеми ресурси ни прави по-малко зависими от резките и драстични промени в цените на изкопаемите горива като газ и нефт.

В Пелети Маркет предлагаме само български дървесни пелети от най-високо качество, клас А1, както и слънчогледови пелети и брикети. На Ваше разположение сме за всякакви въпроси. Свържете се с нас!